Lượt truy cập: 432278

Số tài khoản ngân hàng

V/v  thông báo số tài khoản ngân hàng.
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 
Thông báo số tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Thiết Bị Trường học Phương Nam
Kính gửi : Quý khách hàng.
 
- Căn cứ Điều 09 Nghị định số 123/2008-NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng có hiệu lực từ ngày 01/01/2009;
Công ty TNHH  Thiết bị Trường Học Phương Nam thông báo số tài khoản của Công ty chúng tôi tại các ngân hàng như sau:
Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC PHƯƠNG NAM
Địa chỉ: 127/53 Đường TA13, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM.
 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  (Vietcombank) – Chi nhánh An Nhơn, Gò Vấp, TP.HCM
Số tài khoản: 050.100.0047873
Để việc thanh toán chuyển khoản được thực hiện nhanh chóng và tiết kiệm chi phí cho Quý khách hàng, đề nghị quý khách hàng thực hiện lệnh chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Thiết bị Trường học Phương Nam  có cùng hệ thống ngân hàng với quý khách (nếu có).
Rất mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.                                                   

                               TP. Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 8 năm 2003
                                                                                                                                                                                  Giám đốc
                                                                                                                                                                                   (đã ký)

 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                      NGUYỄN DUY VIỄN